© 2018 De Groeiplek. Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Praktijk

Door middel van gesprekken krijgen jongeren en jongvolwassenen inzicht in hun eigen beleving. Ze leren anders omgaan met moeilijke situaties. Bepaalde ervaringen worden verwerkt. Ze krijgen meer grip op hun leven. Gesprekstherapie helpt om sociaal en emotioneel sterker te worden.

Creatieve therapie

Door het maken van een creatie komt er innerlijke beweging op gang. De focus ligt op ‘doen’. Moeilijke gevoelens en gedachten worden geuit met behulp van kleuren, verf, klei, papier, zand en andere materialen. Er wordt ook gewerkt met metaforen, fantasiekaarten, verhalen, drama, geleide fantasie, visualisaties, ademhalingsoefeningen, … Er is geen ervaring nodig op creatief gebied. De focus ligt op experimenteren en het volgen van wat je vanbinnen voelt.

Speltherapie

Er wordt gewerkt met de taal van het kind, het spel. Spel is een veilige setting, waarin lastige gevoelens en gedachten kunnen worden verkend. Door middel van spel kunnen kinderen in contact komen met hun gevoelens, ervaringen en gedachten. Als therapeut ondersteun ik het kind in de exploratie van zijn of haar belevingswereld. Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier van communiceren en experimenteren. Tijdens het spel kan er ook geoefend worden met nieuwe vormen van gedrag. Er wordt gewerkt met dieren, poppen, bouwmateriaal, Speltherapie helpt het kind om tot emotionele groei te komen.

Gesprekstherapie

Waarom ‘De Groeiplek’?

Wanneer het leven je uitdaagt en je het moeilijk hebt, is het fijn om steun te krijgen. De Groeiplek is een plek waar je jezelf mag zijn. Er is ruimte voor je gevoelens en je gedachten. Wat je voelt, voel je. Daarrond laten we, met zachtheid, iets groeien zodat je meer rust en kracht kan ervaren. Ik ondersteun je in dat groeiproces.

Therapievormen

Werkwijze

Ik werk vanuit een integratieve, experiëntiële, cliëntgerichte visie. Dat betekent dat jij voor mij als persoon centraal staat. We verkennen en exploreren hoe je je eigen situatie beleeft en wat er vanbinnen gebeurt. Ik ga samen op zoek naar wat je kan helpen en we spreken je hulpbronnen aan. Als er iets vastzit (denken, voelen, handelen), dan brengen we het zacht in beweging, zodat je weer verder kunt.
“Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog. Alleen met je hart kun je goed zien.” (Antoine de Saint-Exupérie)
kinderen vanaf 8 jaar jongeren tot 21 jaar ouders

Wie kan er bij mij terecht?

emotioneel functioneren: je niet goed in je vel voelen, weinig zelfvertrouwen, moeilijk uiten van emoties, gevoeligheid, spanning, stress, angsten, verwerking en rouw, ... sociaal functioneren: weerbaarheid, sociale vaardigheden, communicatie, relaties, … gedrag: opvoedingsmoeilijkheden, pesten, moeilijk omgaan met veranderingen, piekeren, uitstelgedrag, perfectionisme, ... persoonlijke ontwikkeling, identiteit en zelfontplooiing

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Afhankelijk van de leeftijd en de vraag exploreren we via gesprek, creatieve werkvormen, speltechnieken, cognitieve werkvormen, lichaamsgerichte werkvormen, visualisatie, … wat er zich binnenin afspeelt. Van daaruit komen we tot groei.
© 2018 degroeiplek. Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Praktijk

Gesprekstherapie

Door middel van gesprekken krijgen jongeren en jongvolwassenen inzicht in hun eigen beleving. Ze leren anders omgaan met moeilijke situaties. Bepaalde ervaringen worden verwerkt. Ze krijgen meer grip op hun leven. Gesprekstherapie helpt om sociaal en emotioneel sterker te worden.

Creatieve therapie

Door het maken van een creatie komt er innerlijke beweging op gang. De focus ligt op ‘doen’. Moeilijke gevoelens en gedachten worden geuit met behulp van kleuren, verf, klei, papier, zand en andere materialen. Er wordt ook gewerkt met metaforen, fantasiekaarten, verhalen, drama, geleide fantasie, visualisaties, ademhalingsoefeningen, … Er is geen ervaring nodig op creatief gebied. De focus ligt op experimenteren en het volgen van wat je vanbinnen voelt.

Speltherapie

Er wordt gewerkt met de taal van het kind, het spel. Spel is een veilige setting, waarin lastige gevoelens en gedachten kunnen worden verkend. Door middel van spel kunnen kinderen in contact komen met hun gevoelens, ervaringen en gedachten. Als therapeut ondersteun ik het kind in de exploratie van zijn of haar belevingswereld. Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier van communiceren en experimenteren. Tijdens het spel kan er ook geoefend worden met nieuwe vormen van gedrag. Er wordt gewerkt met dieren, poppen, bouwmateriaal, Speltherapie helpt het kind om tot emotionele groei te komen.
Wanneer het leven je uitdaagt en je het moeilijk hebt, is het fijn om steun te krijgen. De Groeiplek is een plek waar je jezelf mag zijn. Er is ruimte voor je gevoelens en je gedachten. Wat je voelt, voel je. Daarrond laten we, met zachtheid, iets groeien zodat je meer rust en kracht kan ervaren. Ik ondersteun je in dat groeiproces.
Waarom ‘De Groeiplek’?

Therapievormen

Werkwijze

Ik werk vanuit een integratieve, experiëntiële, cliëntgerichte visie. Dat betekent dat jij voor mij als persoon centraal staat. We verkennen en exploreren hoe je je eigen situatie beleeft en wat er vanbinnen gebeurt. Ik ga samen op zoek naar wat je kan helpen en we spreken je hulpbronnen aan. Als er iets vastzit (denken, voelen, handelen), dan brengen we het zacht in beweging, zodat je weer verder kunt.
“Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog. Alleen met je hart kun je goed zien.” (Antoine de Saint-Exupérie)

Wie kan er bij mij terecht?

kinderen vanaf 8 jaar jongeren tot 21 jaar ouders

Waarvoor kan je bij mij terecht?

emotioneel functioneren: je niet goed in je vel voelen, weinig zelfvertrouwen, moeilijk uiten van emoties, gevoeligheid, spanning, stress, angsten, verwerking en rouw, ... sociaal functioneren: weerbaarheid, sociale vaardigheden, communicatie, relaties, … gedrag: opvoedingsmoeilijkheden, pesten, moeilijk omgaan met veranderingen, piekeren, uitstelgedrag, perfectionisme, ... persoonlijke ontwikkeling, identiteit en zelfontplooiing
Afhankelijk van de leeftijd en de vraag exploreren we via gesprek, creatieve werkvormen, speltechnieken, cognitieve werkvormen, lichaamsgerichte werkvormen, visualisatie, wat er zich binnenin afspeelt. Van daaruit komen we tot groei.